Uppgift: Matta

Magic carpets – drömmen om den flygande mattan undersöker gränser mellan fantasi och verklighet. Det handlar om mattan som objekt och plats för visioner och nya innovativa lösningar, om mattan som plats för integritet och drömmar. Fältet mellan vision och realitet utgår i det här fallet från mattor som objekt och fenomen, mattor utvecklade med hantverkandets metoder i växelverkan med teknologins utveckling. Idéer och arbetsmetoder bygger på samarbeten mellan konstnärer, forskare och studenter med specifika, mer och mindre avancerade kunskaper. Magic carpet pågår i samarbete med forskare på Institutionen för Interaktionsdesign på KTH och med ett större forskningsprojekt: Trådlös textil som har deltagare och kontaktnät i flera riktningar. Magic carpets har stöd från Kulturförvaltningen och Kulturbryggan.

Annonser