Deltagare

Projektledare för Magic carpets är Ulla West, konstnär och Ylva Fernaeus, PhD, lektor interaktionsdesign KTH och forskare Mobile Life Sthlm Universitet.
Samarbete mellan Ulla West och Ylva Fernaeus startade 2003 på den ettåriga forskningsförberedande poststudiekursen Konst och Nya Mediapå konsthögskolan, KKH i Stockholm.  Samarbetet har utvecklats  i projekten Pixel Express, Fingertips, Resources – nödvändighetens estetik, Embodied Programming.

Ulla West, konstnär

UW är utbildad på Konstfack och KKH i Stockholm.

http://www.ullawest.se    http://www.ullawest.com

Ylva Fernaeus, PhD, lektor i interaktionsdesign KTH

Inbjudna till Magic carpets på Galleri Dktus:

Anna Selander, konstnär

Anna Selander är bildkonstnär, utbildad på konsthögskolan ENSBA, Paris samt konsthögskolan KKH, Stockholm. Arbetar mest med fotografi och video.

http://www.annaselander.se

Ulla Rousse, konstnär som är bosatt och verkar i Paris, Frankrike

Arbetar mycket i både teckning och video,  som presenteras i olika installationer men även som enskilda verk.

Pascal Rousse

Kort biografi

Pascal Rousse PhD filosofi. Teman i hans forskning är : Eisenstein, arkitektur och filmkonst, klippning som paradigme, konst avant-gardet, modernismen och samtidskonsten.

Senast publicerade texter : « Le montage selon Eisenstein : flânerie, monologue intérieur et architectonique des masses », in Suzanne Liandrat-Guigues (dir.), Propos sur la flânerie, Paris, L’Harmattan, 2009 ; « Vitesse et seuils de transformation chez Eisenstein et Benjamin », revue murmure : La vitesse de l’art, hors-série n° 5, Le Havre, De l’incidence éditeur, 2010 ; « Eisenstein et la spatialisation de la pensée d’après “Le troisième sens” de Roland Barthes », Cadrage.net, mars 2011,

http://www.cadrage.net/dossier/eisenstein.htm.

Malin Skjöld, dokumentärfilmare

Linda Worbin, PhD, lektor

Medarbetare i workshops:

Mattias Jacobsson, doktorand i interaktionsdesign, SICS
Anders Lundström, doktorand i interaktionsdesign, KTH
Jordi Solsona, doktorand i electrical engineering, KTH
Linda Worbin, Phd, lektor, smarts texties, Textilhögskolan
Kristian Karlsson, PhD, forskare i antenndesign, SP
Anna Vallgårda, PhD, Smart Textiles
Petra Sundström, PhD, forskare i interaktionsdesign, SICS
Hanna Landin, PhD, Lektor i interaktionsdesign, textilhögskolan
Marcus Lundén, Mobile Life
Anne Warholén Sherman, Konstnär
Frida Yngström, Konstnär
Anna Tjernberg, designer
Nathalie Åhbeck, curator

Övriga medarbetare och rådgivare:

Christopher West, grafisk designer

Maria West, litteraturvetare

Lisen Elmberg, textilformgivare, produktutvecklare

 

Annonser