Malin Skjöld

MALIN SKJÖLD

Pilotfilm mattknytning – dokumentering, knytning på Mosebacke september 2011, 3′

Flygande  matta – dokumentering, Stockholm oktober 2011, 4′

Annonser