Spelmatta

Ylva Fernaeus leder arbetet med barngrupper från Kista. Barnen leker fram ett spel på en matta / spelplan. Spelet byggs upp med interaktiva spelgestalter som barnen hittat på och som via rörelser och händelser bestämmer spelets programmering. Testerna genomfördes i ett konstrum i Kista galleria, Kista+Konst under projektledning av Ulla West. Kista+Konst var ett samarbete mellan KC Öst och Kista stadelsförvaltning, Konstfack och IT Universítetet, som pågick 2004-2005. Testerna i barngrupper ingick i Ylva Fernaeus doktorsavhandling Let’s make a digital patchwork, 2007.

Annonser