Radiomatta

Mattan påbörjades tidig vintern 2011 som ett kollektivt knytexperiment. Tekniska tester och materialprover planerades parallellt med att mönstret växte fram, med olika deltagare vid workshops. Form och funktion skulle växa fram i en integrerad arbetsprocess. Många problem tillstötte under arbetet. En övergripande mönsterplan krävdes, likaså visade det sig nödvändigt att arbeta i en riktning vid knytandet, för att få en jämn yta och rytm i arbetet. Efter flera tillfällen då utformningen pågick från flera håll samtidigt, blev det nödvändigt att backa arbetet, att dra upp och börja om. Efter ett flertal försök beslutades att använda en bestämd kretskortsmönstrad plan i uppbyggnaden och att UW skulle utföra knytandet så att mattans form blev slutförd inom sommarmånaderna. Tekniska tester sker därefter i en grundform. Många deltagare har bidragit till utformningen och under hösten 2011 genomgår radiomattan en serie ”provsändningar”. Se vidare under Tester/Radiomatta

Radiomattan är knuten i ull, lin och silke på en bottenväv i ull. 100x150cm


Annonser