Planer

Interaktiva mattor

Mattan som kretskort – en väv i metalltrådar. Planerat samarbete med Smart Textiles Design Lab, Textilhögskolan i Borås

Kontaktmattan – arbetet är påbörjat och vidareutvecklas

Torgmattor

Kollektivt knytande med grupper av somaliska kvinnor boende i Rinkeby, på tema torget i närmiljö, torget i city och torget från hemorten. Torget som mötesplats. Planerat samarbete med Kenneth Seremet och Jobbtorget / Järvalyftet.

Sagor och berättande

Upptecknandet pågår, berättelser samlas in och ska publiceras

Magic carpets – drömmen om den flygande mattan

bokutgivning 2012 på UKW Förlag

Embodied Programming

Tester med programmering och spel med barn, på en matta. Forskningsprojektet fortsätter under ledning av Ylva Fernaeus och Martin Jonsson. En vidarutveckling av Y. Fernaeus forskning, se avhandling, Let’s make a digital patchwork.

Annonser