Tester

Mattan är platsen / objektet för tester och experiment. Visioner och innovativa lösningar prövas. Enkla idéer, gamla tekniker kombineras med ingenjörskonst. Är den flygande mattan möjlig att realisera? Vi undersöker drömmen och visionen om den flygande mattan som en viktig drivkraft för frihet och utveckling trots sociala, politiska och tekniska begränsningar.

Metod

Action research är en forskningsmodell som ofta används i naturvetenskaplig forskning och i laboratoriebaserad forskning. Ämnet ringas in genom observationer och erfarenheter av tester, utvecklas metodiskt via visioner, hypoteser, planer, tester, utvärderingar, reflektioner, slutledningar, nya visioner och så vidare i en sprialformad följd och utveckling. Metoden används för att ringa in begränsningar och hitta riktning i visioner. Den konceptuella idén utformas under arbetets gång och kommer att formuleras i ord  allt eftersom. Teorier testas och diskuteras parallellt med det praktiska arbetet. Teori och praktik interagerar på samma sätt som form och funktion kommer att samverka.

Knutar

Ryaknuten är samma sak som yiordesknuten, även kallad turkisk knut.

Tibetansk knut             Symmetrisk knut          Juftiknut                    Asymmetrisk knut

Annonser