Kollektiv matta

Workshop på KTH, maj 2011. Kollektivt knytande, interdisciplinärt arbete. Mönster och tekniska lösningar provas och diskuteras. Delatagare från KTH Interaktionsdesign, SICS, Smart Textiles, Interaktiva Institutet mm.

Annonser