Texter

Ylva Fernaeus och Ulla West: Magic carpets, projektbeskrivning

Pascal Rousse: Meditation on carpet, essä

Ulla West: Intentioner som krockar, essä

Berättelser och sagor om den magiska mattan

Annonser