Projektbeskrivning, Ulla West

MAGIC CARPETS – drömmen om den flygande mattan

Mattan som vision. Projektet syftar till att med konstens gränslösa möjligheter och reflekterande ifrågasättande undersöka gränser mellan fantasi och verklighet mycket konkret genom att försöka framställa en flygande matta.  En magisk matta. Idén bygger på att undersöka relationen mellan hantverks-tradition och utvecklingen av digital teknologi.

Projektet tittar på mattors mönstertraditioner, ursprung, material, teknik, geografiska skillnader, hur teknikens begränsningar och möjligheter påverkar utformning för att testa och utveckla möjligheten att tillverka mattor med olika egenskaper, interaktiva mattor. Andra aspekter på mattor är också intressanta för projektet; mattors funktion i vardagen både konkret och visionärt. Mattors värde som konstobjekt och handelsvara i ett globalt perspektiv.

Bakgrund i sagorna

Den flygande mattan tillverkas enligt sagor och myter av trådar / garner genom knytning eller mindre vanligen genom vävning. Man skiljer på äkta flygande mattor, där egenskaperna knyts in under själva tillverkningsprocessen, och de falska, där en besvärjelse tillfogas mattan efter tillverkning. Den flygande mattan är en fantasi och en vision. Magic carpets uppgift är också att söka samtida myter, sagor och visioner förknippade med mattor.

Bakgrund i verkligheten

Projektet har startat med att utgå från två typer av mattor med en lång historisk tradition som i högsta grad är levande i dagens samhälle, med allt större spridning i hela världen, bönemattan och yogamattan. Alltså små personliga mattor som rullas ihop och som man bär med sig under armen. Mattan rullas ut i olika miljöer på olika platser där man för tillfället befinner sig och den utgör ett privat utrymme, en plats, för bön, samling, meditation, koncentration, integritet.

Olika beroende på plats, syfte och sammanhang.  Mattan blir platsen för det privata. Där den rullas ut positionerar man sig i tid och rum för vila, eftertanke och drömmar.

Ryamattor

Den nordiska traditionen att knyta mattor med garner i vävda bottnar är en hantverkstradition som ofta utfördes kollektivt i hemmen. Män och kvinnor knöt ryamattor tillsammans. Hela familjer samlades ofta runt en mattas tillkomst.

Så var det i min familj när jag växte upp. Mönstret gjorde vi tillsammans inspirerat från skogarna i Dalsland varifrån min mor kom. Vi knöt en matta i skogsgröna färger med bruna och rostfärgade inslag.

Mattprojektet har startat som ett konstnärligt arbete. Fyra ryamattor-yogamattor-bönemattor har knutits 2008-2010. Den första mattan gjordes under sommaren 2008 och är camouflagemönstrad. Ett mönster som jag kopplar till nordisk natur men också till uniformer och krig. ”Prayer Rug Camouflage” har en liten rörlig robotskulptur i form av en ryaninklädd boll fäst vid sig likt ett foster eller en bomb. Konstverket  ”Prayer Rug Camouflage” är inköpt av Statens konstråd och placerad på Pliktverket i Stockholm våren 2010. Tre av mattorna har mönster som bygger på olika kretskorts formgivning. Kretskorten är förlaga för mönstren. Mattorna har olika möjligheter inknutna i varpen, Circuit1 för att kunna vibrera när man trampar på den, Circuit2 ska lysa svagt och allt starkare när man närmar sig den och Phone Circuit3 är förberedd för att fånga upp ljud.

Dessa mattor har visats i olika utställningssammanhang och de förekommer i en dokumenterande fotoserie och i en film med tagningar på olika platser som har arbetsnamnet Spots. Dokumentationsarbetet pågår parallellt med projektets utveckling.

Kretskortmattorna är steg på vägen att göra en magisk matta.

Plan och vision

Projektet har nu samarbetspartners på KTH, Ylva Fernaeus som är lektor i interaktionsdesign och på Smart Textiles, Borås textilhögskolan, Linda Worbin som är ateljéchef på studion Smart Textiles. Tillsammans söker vi forskningspengar för att utveckla idéerna och att undersöka om vi faktiskt kan göra en magisk matta.

Nyckelord: Mönstertraditioner – Fantasi – Saga – Innovativ verklighet – Bönematta – Yogamatta – Ryamatta – Mötesplats – Spelplats – Digital teknologi – Vision

Stockholm,  Januari 2011

Ulla West

Annonser